מדיניות פרטיות BRITA GmbH, גרמניה

מדיניות הפרטיות של BRITA GmbH

 

במדיניות פרטיות זו, BRITA GmbH, מרח' היינריך הרץ 4, 65232 טאונושטיין, גרמניה ("אנחנו", "אנו", "BRITA GmbH") מבקשת ליידע אותך כיצד אנו מעבדים את נתוניך האישיים כאשר אתה מבקר באתריהאינטרנט שלנו.

1. אילו נתונים אישיים אנו אוספים ממך?

נתונים אישיים הם כל מידע על אדם פרטי מסוים או בר-זיהוי שאתה מעביר אלינו והמיוצר או נאסףעל ידינו. מידע זה כולל:

 

נתוני תוכן: אם תפנה אלינו בבקשה באמצעות דואר אלקטרוני, נתוני התוכן שתספק לנו והנתוניםהקשורים לגביך, כמו גם המידע שהפכת לזמין, יעברו עיבוד. אם פנייתך נעשית באמצעות דואראלקטרוני, טלפון או פקס ישירות אל חברה שותפה שאנו ציינו אותה כמפיצה תחת הכותרת "קשר", המידע שלך יעובד על ידי שותפה זו ובאחריותה.

 

נתוני יומן השרת: כאשר אתה מבקר באתרים שלנו, נתונים (כגון התאריך ושעת הביקור שלך, כלהדפים שבהם ביקרת וקבצי הנתונים שביקשת, הסוג והגרסה של דפדפן האינטרנט שבו אתהמשתמש, הסוג ומערכת ההפעלה של מכשיר הקצה שבו אתה משתמש, כמו גם כתובת ה-IP שלך) נשמרים באופן זמני בקובץ פרוטוקול.

 

נתוני שימוש: אנו בונים פרופילי שימוש אנונימיים או בשמות בדויים לגבי השימוש שלך באתרהאינטרט שלנו בעזרת קבצי cookie או תוכניות ניתוח אינטרנטיות, שבהם אנו משתמשים כדי לעקובאחר אופן השימוש באתר האינטרנט שלנו.

2. לאיזו מטרה אנו מעבדים את נתוניך האישיים, לפי איזה בסיס משפטי ולמשך כמה זמן אנו עושיםזאת?

2.1 בקשותיך

כאשר אתה יוצר עימנו קשר בבקשה כלשהי בדואר אלקטרוני, אנו מעבדים את המידע שאתה מספקלנו בו כדי להשיב לשאלתך, וכן את כתובת ה-IP והתאריך/השעה של הבקשה, כאשר אתה משתמשבטופס יצירת הקשר המקוון, כדי למנוע שימוש לרעה בטופס המקוון.

 

הבסיס המשפטי לעיבוד הוא האינטרס הלגיטימי שלנו תחת סעיף 6, פסקה 1(ו) לתקינה הכלליתלהגנה על נתונים (GDPR) לספק לך את שירות ה"בקשות" המתואר לעיל. אם המטרה של בקשתךהיא ליזום או לעבד חוזה (כולל שירות לקוחות ואחריות), הבסיס המשפטי הנוסף לעיבוד הוא סעיף 6, פסקה 1(ב) של ה-GDPR.

 

באפשרותך להתנגד לעיבוד הנתונים שלך על בסיס סעיף 6, פסקה 1(ו) של ה-GDPR. אם נציג עילותלגיטימיות משכנעות לעיבוד, נוכל להמשיך בו. במקרה זה, הדבר עשוי להידרש במיוחד על מנתלאפשר הוכחה לתכתובות ובקשות מצדך שהיו בעבר. אם אין עילות לגיטימיות משכנעות כאלו, אנונפסיק את התקשורת עמך ונמחק כל נתונים שכבר נאספו.

 

הנתונים יימחקו כאשר תסתיים התקשורת שלנו עמך, כלומר, העובדות הרלוונטיות יובהרו ואין עודאינטרסים לגיטימיים לאחסון הנתונים, או שאין עוד מחויבויות חוקיות לאחסן אותם.

2.2 לצורך אספקתו של האתר וביצוע השירותים

עיבוד נתוני יומן השרת הכרחי לצורך אספקת אתרי האינטרנט וביצוע השירותים, מסיבות טכניות ועלמנת להבטיח את בטיחות המערכת לאחר מכן.

 

הבסיס המשפטי לעיבוד הוא האינטרס הלגיטימי שלנו באספקת אתר האינטרנט יחד עם השירותיםשלנו (סעיף 6, פסקה 1(ו) של ה-GDPR). העיבוד חיוני לחלוטין לשימוש באתר האינטרנט שלנומסיבות טכניות ועל מנת להבטיח את בטיחות המערכת לאחר מכן; לפיכך, אין כל זכות להתנגדות.

 

הנתונים נמחקים לאחר 30 יום לכל היותר.

 

נתוני יומן השרת ינותחו לאחר מכן על בסיס אנונימי, כאשר הדבר דרוש למטרות סטטיסטיות, וכדילשפר את איכות הנוכחות שלנו באינטרנט. נתוני יומן השרת אינם קשורים בשום צורה לנתוניםהאישיים שלך או למקורות אחרים של מידע אישי.

3. שיתוף הנתונים 

3.1 שיתוף נתונים עם חברות עיבוד נתונים

לעיתים אנו משתמשים בספקי שירותים, המחויבים לציית לדרישות החוק, בדרך של עיבוד מוזמן, כלומר, מבוסס על חוזה מצדנו, לפי הנחיותינו ותחת פיקוחנו.

 

חברות עיבוד נתונים הן, בייחוד,

 

• ספקי שירות טכני בהם אנו משתמשים כדי להפעיל את אתר האינטרנט, לדוגמה, ספקי שירותלתחזוקת תוכנה, תפעול מרכזי נתונים ואירוח;

 

 

• ספקי שירות טכני בהם אנו משתמשים כדי לספק פונקציונליות, לדוגמה, קבצי cookie חיונייםמבחינה טכנית;

 

במקרים כאלה, אנו ממשיכים להיות אחראים על עיבוד הנתונים; העיבוד והשיתוף של נתונים אישייםעם חברות עיבוד הנתונים שלנו ומהן מבוססים על הבסיס המשפטי הרלוונטי המתיר לנו לעבד מידע.בסיס משפטי נפרד אינו נדרש.

3.2 העברת נתונים לחברות מכירות מקומיות

לעיתים אנו גם משתפים את הנתונים שלך עם צדדים שלישיים, כלומר, שותפים שעמם אנו משתפיםפעולה מחוץ לעיבוד המוזמן. שותפים מסוג זה מבצעים את שירותיהם באחריותם האישית; עיבודהנתונים שלך על ידי שותפים כפוף באופן בלעדי למדיניות הפרטיות שלהם.

 

כאשר אתה שולח אלינו בקשה, אנו עשויים להעביר את נתוני הקשר שלך למפיץ, שמונה כדי למכוראת המוצרים שלנו עבורנו, אם יש לו יכולת טובה יותר לסייע לך בבעיותיך על בסיס נסיבות מציאותיות(לדוגמה, ידע בשפה). הבסיס המשפטי להעברת הנתונים הוא האינטרס הלגיטימי שלנו בהפיכתתהליך המכירה שלנו ליעיל ככל האפשר, לתועלתו של הלקוח, סעיף 6(1)(ו) של ה-GDPR.

4. קובצי Cookie וניתוח האינטרנט

4.1 מהם קובצי Cookie?

כדי להפוך את אתר האינטרנט שלנו לידידותי למשתמש ככל האפשר, ועל מנת להגביר אתהרלוונטיות של הפרסום שלנו למבקרים באתר האינטרנט שלנו, אנו והשותפים שלנו משתמשים במהשנקרא "קובצי cookie". קובצי cookie הם קובצי נתונים קטנים המוצבים בהתקן של המבקר. הםמאפשרים לנו לספק מידע למשך תקופה מסוימת ולזהות את מחשב המבקר. זה מתרחש בחלקו גםבאמצעות שימוש במה שמכונה מעקב אחר פיקסלים שאינם נמצאים בכונן הקשיח של המבקר, אךעשויים לסייע בזיהוי המחשב, באותה דרך שבה עושה זאת קובץ cookie. המונח "קובץ cookie" להלן כולל הן קבצי cookie במובן הטכני והן מעקב אחר פיקסלים ושיטות טכניות דומות.

 

אם אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו לראשונה, המידע על אבטחת נתונים מוצג בעמוד הכניסהשלך, יחד עם הטקסט על הסכמה לקובצי cookie. בהמשך השימוש הפעיל שלך באתר האינטרנטובאי-התנגדותך לשימוש בקובצי cookie, אתה מסכים לשימוש בקובצי cookie, והסכמה זו מאוחסנתבדפדפן שלך (בצורת קובץ cookie), כך שאיננו צריכים להציג לך מידע זה שוב בכל עמוד. אם מידעזה אינו מופיע בדפדפן שלך (לדוגמה, מכיוון שמחקת את ההיסטוריה של הדפדפן), מידע זה יוצגכאשר תבקר שוב באתר האינטרנט שלנו.

4.2 באילו קובצי Cookie אנו משתמשים?

באתר זה, אנו משתמשים בשתי קטגוריות של קובצי Cookie: (1) קובצי cookie החיוניים מבחינהטכנית, שבלעדיהם תוגבל הפונקציונליות של אתר האינטרנט שלנו ו-(2) קובצי cookie אנליטיים, פרסומיים או ממקדים אופציונליים, שלרוב מגיעים מספקי צד-שלישי:

 

- קובצי cookie חיוניים מבחינה טכנית

קובצי cookie אלה חיוניים כדי לאפשר לך לנווט באתרי האינטרנט שלנו ולהשתמשבאפשרויות שלהם. למשל, הם מאחסנים את זהות המוצרים שהכנסת לסל הקניות שלך אואת התקדמות תהליך ההזמנה שלך, הם מאפשרים לך לחפש בקלות אחר ספקים שאצלםתוכל לרכוש את המוצרים שלנו (לדוגמה, באמצעות הצגת מפה של אזור המגורים שלך), אושהם זוכרים אם הסכמת לשימוש בקובצי cookie ואת בחירתך בהגדרות קובצי ה-cookie.קובצי cookie אלה אינם אוספים כל מידע עליך שמיועד לשימוש לצורך מטרות שיווקיות אושמאחסן את מקומות הגלישה שלך באינטרנט. קובצי cookie אלה הם בדרך כלל ספציפייםלכניסה קצובה בזמן ותוקפם פג בתום ביקורך באתר האינטרנט (כניסה קצובה בזמן), אלאאם התפקוד המתאים דורש שיאוחסנו למשך זמן ארוך יותר (לדוגמה, אחסון הגדרות קובציה-cookie). הפסקת קטגוריה זו של קובצי cookie תגביל לגמרי, או באופן חלקי, את תפקודאתר האינטרנט.

 

- קובצי cookie אנליטיים, ממקדים ופרסומיים

קובצי cookie אנליטיים אוספים מידע לגבי האופן שבו המבקרים משתמשים באתר אינטרנטבאופן כללי, למשל, לאילו עמודים הם לרוב פונים והאם הם מקבלים הודעות שגיאה מאתריהאינטרנט שלנו. קובצי cookie אלה אינם אוספים נתונים היכולים לזהות את המבקרים בהם.נתונים שנאספו באמצעות קובצי cookie אלה אינם משולבים עם מידע אחר על המבקריםשלנו. כל המידע שנאסף בעזרת קובצי Cookie אלה נועד אך ורק כדי להבין ולשפר אתהתפקודיות ואת השירות באתר. לצורך הניתוח של אתר האינטרנט שלנו, אנו משתמשים ב-Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנט של .Google Inc. המידע לגבי השימוש שלךבאתר האינטרנט המיוצר על ידי השימוש ב-Google Analytics מועבר בדרך כלל לשרת שלGoogle בארה"ב ומאוחסן שם. עם זאת, אם מופעלת תכונת הסתרת זהות ה-IP באתר זה, Google קודם כל תקצר את כתובת ה-IP שלך בתוך מדינות החברות באיחוד האירופי אובמדינות אחרות המתקשרות בהסכם במסגרת האזור הכלכלי האירופי. Google תשתמשבמידע זה כדי לנתח את השימוש שלך באתר האינטרנט כדי לשלב דיווחים לגבי פעילויותבאתר האינטרנט עבור מפעילי אתר האינטרנט ועל מנת לספק שירותים נוספים הקשוריםבשימוש באתר ובאינטרנט בכלל. Google גם תעביר נתונים אלה לצדדים שלישיים כאשרהדבר נדרש בחוק או אם צדדים שלישיים מעבדים נתונים אלה עבור Google.

 

בקובצי cookies ממקדים ופרסומיים נעשה שימוש כדי להתאים אליך ואל תחומי העניין שלךפרסומות באופן יותר ממוקד. השימוש שנעשה בהם נועד להגביל את התכיפות בה אתהרואה את אותה מודעה, למדוד את היעילות של מסע פרסום ולהבין את התנהגותם של אנשיםלאחר שראו מודעה. קובצי cookie אלה מוצבים בדרך כלל בעמודים שלהם באמצעות רשתותפרסום בהסכמת מפעיל אתר האינטרנט (כלומר, במקרה זה, בהסכמתנו). הם מזהיםשמשתמש ביקר באתר האינטרנט ומעבירים מידע זה לאחרים, למשל, לחברות פרסום, אומתאימים את הפרסומות שלהם בעצמם בהתאם. לעיתים קרובות הם מקושרים לאפשרותבאתר האינטרנט המסופק על ידי אותה חברה. לפיכך, אנו משתמשים בקובצי cookie אלהכדי ליצור קישור לרשתות חברתיות. אלה יכולות לעשות שימוש חוזר במידע על ביקורך כדילהתאים את הפרסומות באתרי אינטרנט אחרים במיוחד עבורך ולספק את המידע על הביקורשלך לרשתות הפרסום שאנו משתמשים בהן, כך שהפרסום שיש לו פוטנציאל אמיתי לענייןאותך יוכל להיות מוצג לך מאוחר יותר תוך שהוא מתבסס בדיוק על מאפייני הגלישה שלך. גםבמקרים אלה, אנו לא משלבים נתונים שנאספו באמצעות קובצי cookie אלה עם מידע אחרעל המבקרים שלנו.

 

ביטול קטגוריה זו של קובצי cookie אינה פוגעת בפונקציונליות של אתר האינטרנט שלנו.בשלב זה, אנו משתמשים בקטגוריה זו של קובצי cookie מהספקים שלהלן. תוכל לגלותמידע נוסף על קובצי cookie ותיאוריהם מספקים אלו ולהביע התנגדות לשימוש בקובציcookie ישירות שם:

 

 

מידע מהספק על אבטחת נתונים   אפשרות להתנגד (ביטול אישור)  
Google AdWords Google AdWords
Google Analytics Remarketing Google Analytics Remarketing 
Google Analytics Google Analytics
Facebook Ad Managers  Facebook Ad Managers
DoubleClick DoubleClick
Bing Ads Bing Ads

 

אם במקום זאת אתה מעדיף לקבל מידע נוסף על קובצי Cookie אלה ישירות מאיתנו, אנאפנה אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת: datenschutz(at)brita.net. 

4.3 כיצד אוכל לבטל את קובצי ה-Cookie?

תוכל להפסיק לגמרי את פעילותם של קובצי ה-cookie האנליטיים, הממקדים והפרסומיים בנוחות בהגדרות קובצי ה-cookie שלנו . לחילופין, תוכל לבטל את פעילותם של קובצי cookie יחידים באמצעות הקישורים בטבלה לעיל (אפשרויות התנגדות). לבסוף, באפשרותך לאסור על השימוש בכל קובצי Cookie על ידי התאמת ההגדרות עבור קובצי cookie בדפדפן שלך בהתאם. אף על פי כן, נדגיש כי במקרה כזה, הדבר יעכב את הפונקציונליות של אתר האינטרנט שלנו אם קובצי cookie החיוניים מבחינה טכנית ייחסמו גם כן.

 

תוכל לקרוא עוד מידע על קובצי cookie ועל הספקים האינדיבידואליים, לדוגמה, באתר האינטרנט www.youronlinechoices.com. יש לך אפשרות להתנגד שם לפרסום מקוון על בסיס שימוש באמצעות כלי יחיד או באמצעות כל הכלים. כדי להגיע ישירות למנהל ההעדפות, אנא הקש כאן.

5. קישורים

 

אנו משתמשים בקישורים לנוכחות האחרת שיש לנו באינטרנט, באתרי אינטרנט ושירותים של צדדיםשלישיים, למשל, בערוצי מדיה חברתית כמו Facebook, Twitter או YouTube. צדדים שלישיים אלהאחראים בלעדית על עיבוד הנתונים על ידי ספקי שירותים אחרים כאלה באתרי האינטרנט שלהם; מדיניות הפרטיות התואמת שלהן, היא אשר חלה.

6. אבטחה

אנו וספקי השירותים שלנו נוקטים אמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע האישי שלךהמנוהל על ידינו מפני פעולות מקריות או מכוונות של שינוי, אובדן והרס או מפני גישה של אנשיםבלתי מורשים. מערכות עיבוד המידע שלנו ואמצעי האבטחה שאנו נוקטים משתפרים כל הזמן כדילתת מענה להתפתחויות הטכניות העדכניות.

 

כשהמידע האישי שלך מועבר אלינו, הצפנתו מתרחשת באמצעות טכנולוגיית SSL (Secure SocketLayer). הנתונים האישיים המוחלפים בינך לבינינו, או לחברה אחרת בקבוצת BRITA, מועבריםבאמצעות חיבורים מוצפנים התואמים לטכנולוגיה המתקדמת ביותר בכל עת.

 

 

מובן מאליו, כי העובדים שלנו וספקי שירותים שאנו מתקשרים עימם מחויבים לשמור על חיסיוןהנתונים.

7. זכויותיך למידע, לתיקון, לחסימה או למחיקה

 

בעיקרון, לכל אדם פרטי שאת נתוניו האישיים אנחנו מעבדים יש את הזכויות הבאות ביחס אלינו(כלומר, בהתאם לתנאים הרלוונטיים):

 

• אם יש לך שאלות בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך על ידי BRITA GmbH, אנו נשמח לספק לךמידע על הנתונים האישיים המאוחסנים שלך בכל עת ללא תשלום (סעיף 15 של ה-GDPR).

 

• יש לך זכות לתקן נתונים לא נכונים ולהשלים נתונים שאינם שלמים (סעיף 16 של ה-GDPR).

 

• יש לך זכות לחסימת/הגבלת עיבוד או למחיקה של הנתונים האישיים שלך שאינם דרושים עוד, אושמאוחסנים על בסיס מחויבויות משפטיות (סעיפים 17 ו-18 של ה-GDPR).

 

• יש לך זכות לניידות הנתונים שלך בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה על ידי מכונה, אם סיפקת לנואת הנתונים על בסיס הסכמה או חוזה בינינו ובינך (סעיף 20 של ה-GDPR).

  

• יש לך זכות להתנגד לעיבוד הנתונים שלך לצורך שיווק ישיר בכל עת (השווה גם חלק 1.1, סעיף21, פסקאות 2 ו-3 של ה-GDPR).

 

•יש לך זכות להתנגד בשל עיבוד המבוסס על אינטרס לגיטימי; במקרה זה, אנו נציג את העילותהלגיטימיות המשכנעות שלנו (סעיף 21, פסקה 1 של ה-GDPR). התייחסנו לעיל למצב שבוזכות זו קיימת (ראה סעיף 0).

 

• אם נתת את הסכמתך לעיבוד נתונים, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת עם השלכה עתידית, כלומר, החוקיות של עיבוד הנתונים לא תיפגע עד למועד הביטול. מרגע שתבטל אתהסכמתך, לא תוכל עוד להשתמש בשירותינו.

 

אנא צור קשר עם הכתובת המצוינת תחת סעיף 8 לגבי הבעיות המטרידות אותך. אנו שומרים לעצמנו אתהזכות לאמת את זהותך, על מנת למנוע את חשיפת הנתונים האישיים שלך לאנשים בלתי מורשים.

 

 

כמו כן, אתה זכאי להגיש תלונה לרשות המפקחת על אבטחת נתונים. 

8. קצין אבטחת נתונים

תוכל ליצור קשר עם קצין אבטחת הנתונים שלנו בכתובת הבאה:


Dr. Karsten Kinast 

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hohenzollernring 54

D-50672 Köln

datenschutzbeauftragter(at)kinast-partner.de

www.Kinast-Partner.de. 

9. שינויים 

מעת לעת, נדרש עדכון של תוכן מדיניות פרטיות זו. לפיכך, אנו שומרים את הזכות לשנותה בכל עת.אנו נפרסם כאן גם את הגרסה החדשה של מדיניות הפרטיות. על כן, אם תבקר שוב באתר שלנו, עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות בשנית.

 

 

 

 

גרסה מחודש מאי 2018