סימון

BRITA GmbH
רח' היינריך הרץ 4
טאונוסשטיין 65232
גרמניה


טל': ‎+49 (0)6128 - 746-0
פקס: ‎+49 (0)6128 - 746-5033

דוא"ל: info@brita.net


מספר חברה HRB 21644
בית המשפט המקומי בעיר ויסבאדן
מספר זיהוי למטרות מע"מ: DE 814378411
מנכ"ל החברה: מרקוס הנקאמר (Markus Hankammer), שטפן יוניץ (Stefan Jonitz) וד"ר רודיגר קרגה (Rüdiger Kraege)

כתב וויתור

המידע המופיע באתר אינטרנט זה נבדק בקפדנות והוא מעודכן באופן שוטף. עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח או לערוב לכך כי כל המידע הוא שלם, נכון ומעודכן בכל עת. האמור לעיל תקף במיוחד לכל הקישורים לאתרי אינטרנט אחרים המוזכרים בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף. כל פיסת מידע ניתנת לשינוי, להסרה או להשלמה ללא מתן הודעה מוקדמת. חל איסור על שינוי הפרסום ותכניו בכל דרך, או על הפצתם, או שידורם, לצדדים שלישיים ללא קבלת הסכמתה המוקדמת של BRITA GmbH.

הזכויות בתמונות שבהן לא מצוין קרדיט לתמונה מוחזקות בדרך כלל על ידי BRITA GmbH. כאשר זכויות היוצרים שונות מן האמור לעיל, בתמונות גדולות יותר הדבר יצוין בדרך כלל בנוסח מקוצר בכותרת התמונה.


מקורות נוספים לתמונות באתר זה:

  • © ‏PRASERT, ‏‏© ‏melica – stock.adobe.com
  • © /‏filadendron – gettyimages.de
יצירת קשר

מפיץ מורשה של המוצרים לצרכן של BRITA


לשאלות על מוצרי BRITA השונים:

סודהסטרים ישראל בע"מ

כתובת דוא"ל SodaStream@sodaclub.co.il

רח' עתיר ידע 1, ת"ד 2289, כפר סבא 4464301

שירות לקוחות:

טל': 9880*

www.sodastream.co.il


מפיץ מורשה לפילטרים מקצועיים של בריטה


לשאלות בנושא מוצרים, סינון מים וחלקי חילוף:

א.תבור סחר בע"מ

דואר אלקטרוני info@tavor-trade.com

רחוב האשלג 18,חיפה 3295151

טלפון: 04-8411190