סימון


מפיץ מורשה של המוצרים לצרכן של BRITA

לשאלות על מוצרי BRITA השונים:

סודהסטרים ישראל בע"מ

כתובת דוא"ל Customer-Service-IL@sodastream.com

רח' עתיר ידע 1, ת"ד 2289, כפר סבא 4464301

שירות לקוחות:

טל': 9880*

www.sodastream.co.il


מפיץ מורשה לפילטרים מקצועיים ודיספנסרים של בריטה

לשאלות בנושא מוצרים, סינון מים וחלקי חילוף:

א.תבור סחר בע"מ

רחוב האשלג 18,חיפה 3295151

טלפון: 04-8411190


BRITA GmbH
Heinz-Hankammer-Straße 1 
טאונוסשטיין 65232
גרמניה

טל': ‎+49 (0)6128 - 746-0
פקס: ‎+49 (0)6128 - 746-5033

דוא"ל: info@brita.net

מספר חברה HRB 33467
בית המשפט המקומי בעיר ויסבאדן
מספר זיהוי למטרות מע"מ: DE 814378411
דירקטוריון החברה: מרקוס הנקאמר (Markus Hankammer) מנכ"ל החברה, שטפן יוניץ (Stefan Jonitz) וד"ר רודיגר קרגה  (Rüdiger Kraege)

הנציבות האירופית מספקת פלטפורמה ליישוב סכסוכים באופן מקוון (פלטפורמת ODR). ניתן לגשת אליה בכתובת האינטרנט הבאה: https://ec.europa.eu/consumers/odr. BRITA אינה מחויבת ואין היא מוכנה להשתתף בהליך ליישוב סכסוכים של ועדת גישור מטעם הצרכן.

כתב וויתור

המידע המופיע באתר אינטרנט זה נבדק בקפדנות והוא מעודכן באופן שוטף. עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח או לערוב לכך כי כל המידע הוא שלם, נכון ומעודכן בכל עת. האמור לעיל תקף במיוחד לכל הקישורים לאתרי אינטרנט אחרים המוזכרים בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף. כל פיסת מידע ניתנת לשינוי, להסרה או להשלמה ללא מתן הודעה מוקדמת. חל איסור על שינוי הפרסום ותכניו בכל דרך, או על הפצתם, או שידורם, לצדדים שלישיים ללא קבלת הסכמתה המוקדמת של BRITA GmbH.

הזכויות בתמונות שבהן לא מצוין קרדיט לתמונה מוחזקות בדרך כלל על ידי BRITA GmbH. כאשר זכויות היוצרים שונות מן האמור לעיל, בתמונות גדולות יותר הדבר יצוין בדרך כלל בנוסח מקוצר בכותרת התמונה.